Pelatih NARC

Kami sangat menggalakkan pelajar untuk melanjutkan latihan dan menyertai pasukan di Pusat Sumber Autisme Nasional (NARC) yang berminat untuk mengalami persekitaran kerja yang pelbagai. Pelajar bukan sahaja dapat mempelajari kemahiran baru tetapi mereka juga akan memperoleh wawasan berharga mengenai komuniti autistik dan dapat membantu menyebarkan kesedaran positif di kalangan masyarakat kita pada masa akan datang. NARC dengan bangga memperkenalkan pelatih kami seperti yang ditunjukkan di bawah: