Geran Penyelidikan

Pusat Sumber Autisme Nasional (NARC) baru-baru ini memperoleh dana penyelidikan dari National Autism Society of Malaysia (NASOM) untuk mengusahakan projek penyelidikan Autisme. Projek-projek ini dibentuk untuk membantu dan membuat perbezaan positif terhadap kehidupan orang-orang dengan gangguan spektrum autisme dan keluarga mereka. Maklumat projek penyelidikan adalah seperti berikut:

Penubuhan Pusat Sumber Autisme Nasional
(2019–Terhadap)

Ketua Projek: Profesor Dr. Nursuriati Jamil

Kajian Kos Hidup Orang dengan Autisme di Malaysia
(2020–Terhadap)

Ketua Projek: Pn. Sanizah Ahmad

Direktori Perjalanan Autisme dan Sistem Repositori Data
(2020–Terhadap)

Ketua Projek: Dr. Marina Ismail

Kajian Prevalensi dan Kematian Orang dengan Autisme di Malaysia
(2020–Terhadap)

Ketua Projek: Dalam. Mohd Nazrul Mohd Amin

Kesedaran dan Penerimaan Program Autisme
(2020–Terhadap)

Ketua Projek: Dalam. Muhammad Azri Mohd